Odlingstips!

kort tillbakablick

Odling har i historien varit en naturlig del i människans natur vars uppgift varit att ge mat till hushållet. Kunskapen kring odling gick vidare i generationer. Grönsaker, bär och rotfrukter planterades i välordnade rader med en växtföljd på fyra till åtta år. Dessa odlingar försörjde familjen större delen av året. Men i mitten av 1900-talet skedde en förändring i vår livsstil och en stor del av kunskapen kring odling gick förlorad.

Men på senare tid har intresset kring egen odling ökat drastiskt. Det kanske inte alltid är billigare men det är med säkerhet härligare och ger mer livskvalité. Att känna närheten till jorden och att plocka potatis, svartkål och rädisor direkt från landet till tallriken är en svårslagen känsla. Nyskördad mat samt att slippa oroa sig för bekämpningsmedel är verkligen tillfredställande.

Planera din odlingslott

Att planera din odling är det första steget till en god skörd. Fundera därför vad du vill ha i din köksträdgård, vad tycker du är gott och vilka smaker passar dig?

Idag finns nämligen en uppsjö av olika grönsaker, rotfrukter, blommor och bär som passar vårt klimat. Det är endast fantasin som begränsar valet. Att blanda grönsaker och blommor är ett bra tips. Det ger inte bara en fin komposition av färger utan minskar även risken för skadedjursangrepp.

Vad är förodling?

Att tänka på inför valet av frön är att vissa har ett behov av förodling, exempelvis tomat, chili och zucchini. Det innebär att man sår fröna några månader tidigare på drivbänkar innan de planteras ut i marken. Annars hinner de inte ge skörd. Om man inte har möjlighet eller tid att förodla dessa sorter finns de oftast att köpa som plantor och kan då planteras direkt på växtplatsen.

Varför ett växtschema?

Ett växtschema är en plan över hur man planerar sin odling och har en längd på fyra eller åtta år. Detta kan ses som ambitiöst men sådana scheman gör så att jorden inte utarmas och minskar risken för sjukdomsspridning.

Ett fyraårigt växtschema har fyra olika växtgrupper i sig och ett åttaårigt har i sin tur åtta växtgrupper i sig. En växtgrupp är en samling grönsaker som ingår i samma botaniska familj. Dessa påverkar jorden på olika vis. Därför roterar man växternas placering från år till år så att jorden inte slits ut.

En växtgrupp såsom selleri, purjolök och olika kålsorter kräver mer näring än exempelvis växtgruppen med bönor och ärtor som egentligen kan ses som givare av energi till jorden.

En växtföljd kan vara svår att följa exakt. Men det är bra om man har en sådan i åtanke. Att ha potatis vartannat år är i alla fall bättre än varje år. Även fast det är allra bäst om de är var fjärde år.

Var ska jag köpa frön?

Frön kan köpas lite var som helst på webbhandel, dagligvaruhandel, handelsträdgårdar osv. Valmöjligheten är stor. Ett tips är att köpa från etablerade företag och undvika förra årets fröpåsar. Det som är viktigt är kvalitén på fröna, då detta kan variera, likaså priset. En bra riktlinje att utgå från är att sorter med god kvalité oftast har ett högre pris. Dessa gror oftast bättre, ger en jämnare tillväxt och en bättre skörd. Är man nöjd med en viss sort fortsätter man med den.

Tips vid sådd

Alla frön kan inte sås samtidigt utan jordens temperatur påverkar när det är som mest lämpligt att så olika frön. Vissa frön vill ha en kallare temperatur medan andra vill ha varmare. Om frön planteras för tidigt kan dessa i värsta fall ruttna. Var därför noggranna med odlingsanvisningarna för respektive frösort.

Vattna

Vatten är en central faktor vid sådd. Ett tips är att vattna jorden innan du sår. Gör en rak så fåra genom att dra en spade eller pinne genom jorden och vattna den därefter. Strö sedan fröna i fåran. Lägg sedan över jorden och platta lätt till med hand eller spade så att fröna känner sig ombäddade och har kontakt med jorden så att de kan gro. Om såbädden är lerig och klumpig kan det vara smart att gå över med fotsulorna så att bädden trycks till.

viil du så tidigt?

Använd fiberduk och täck jorden. Jorden blir således varmare snabbare. Om den är kvar efter sådd gror oftast fröna fortare.

Tips vid odling

När det är dags för gallring är det bra om man gett växterna tid så att de vuxit till sig. Då kan man ta fram de som grott och vuxit bäst. Ge dem sedan tillräckligt med utrymme så har den goda förutsättningar för fortsatt god utveckling.

Vid regn skadar det aldrig att luckra upp det översta jordskicket. Det gör så att luft och värme kommer ner under ytan som livar upp jorden och gör så att fukten blir kvar.

Ogräsrensning...

är behövligt under hela odlingssäsongen och bör ske kontinuerligt gärna var fjortonde dag. Den är som viktigast i börja av säsongen då ogräset är som ivrigast. I augusti tonar oftast trycket ut. Ogräs i ett tidigt stadium är enklare att ta bort än när de fullvuxna.

Hösten

På hösten är det dags att gräva ner halvförmultnad kompost så som växtrester och löv. Gräv lätt igenom, ca 30 cm djupt. Detta bidrar till en näringsrik, lucker och lättgrävd jord.

Annan kompost så som gödsel eller förmultnad kompost kan man vänta med till våren.